Zgłoszenie RMA

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Dla każdego rodzaju urządzenia należy wypełnić nowy formularz. Kliknięcie przycisku „Wyślij” wiąże się z wygenerowaniem numeru zgłoszenia RMA oraz uruchomieniem procedury. Kolejnym krokiem będzie wiadomość z systemu o przyjęciu zgłoszenia oraz dalszymi instrukcjami.

Zgłaszający


Informacje o urządzeniu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD biuro@promitel.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.